இலங்கை குண்டுவெடிப்பு – நேரில் கண்டவர் சொல்வதென்ன? | Sri lanka bomb blast |

இலங்கையில் கொழும்பு உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் ஞாயிறு காலை ஒரே சமயத்தில்…

source

Advertisements

You might be interested in