இலங்கை தேவாலயத்தில் குண்டு வைத்தது இவர்தானா? | Srilanka bomb blast

”இலங்கையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட பெரும்பாலா…

source

Advertisements

You might be interested in