உங்களிடம் இருந்து திருடப்படும் தகவல்கள் | Collecting of Data | BBC Click Tamil EP-36|

உங்களது மொபைலில் இருந்து உங்களை பற்றிய தகவல்களை திரட்டும் நிறுவனங்கள்,…

source

Advertisements

You might be interested in