கொடுக்காத நோட்ட கெடுக்காத நாட்ட | துரைமுருகன் | சரவணன் | சாட்டை |

விலைமதிக்க முடியாத வாக்குகளை ஆயிரத்திற்கும் ஐநூறுக்கும் விற்காதீர்கள்…

source

Advertisements

You might be interested in