சுகப்பிரசவம் (அ) சிசேரியனில் பிறந்த குழந்தைகளில் யாருக்கு நோய் எதிர்ப்புசக்தி அதிகம்?

அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் போராடும் சக்தியை மனிதனுக்கு வழங்கியிருக்கிறது…

source

Advertisements

You might be interested in