செல்ஃபி மரணங்களை தடுக்க உதவும் இந்திய தொழில்நுட்பம்

செல்ஃபியால் உண்டாகும் மரணங்களை தடுக்க உதவும் இந்திய தொழில்நுட்பம் Subscribe…

source

Advertisements

You might be interested in