ஜென்சி,சசிரேகா, உமராமணன், பாடிய மனதை உருக்கும் சோக பாடல்கள் jency sasireka umaramanan sad songs

இதயம் போகுதே … செந்தூர பூவே … கண்மணி நில்லு … போன்ற பாடல்கள்.

source

Advertisements

You might be interested in