தமிழில் பேசிய Rajapakshe – ''தமிழர்களின் வாழ்வை மேம்படுத்துவேன்''

தமிழ் மக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்த நான் பாடுபடுவேன். அனைவரும் சந்தோஷமாக,…

source

Advertisements

You might be interested in