20 ஆண்டுகளுக்கு கட்டணமில்லா மின்சாரம் – காற்றாலையில் மின் உற்பத்தி செய்வது எப்படி?

குஜராத்தின் கச் பகுதியில் வாழும் இந்திய- பிரஞ்ச் ஜோடி பிரான்சுவா பாடர்ல…

source

Advertisements

You might be interested in